• 1.baner1.jpg
  • 2.minimalizuj koszty.jpg
  • 3.zintegruj.jpg
  • 4.automatyzacja.jpg

Moduł finanse składa się z trzech części: kasa, wyciągi oraz zwroty.

Pierwsza część pozwala na zarządzanie wpłatami oraz wypłatami z kasy. Z tego poziomu użytkownik może wprowadzić zminę salda dla danego kontrahenta, wprowadzając dowolną kwotę lub wybierając należność na podstawie zamówień czy dokumentów. Dodatkowo program ECM w wielu innych miejscach (np.: lista zamówień lub dokumety handlowe) pozwala na opłacanie dokumentów, a wpisy wygenerowane w innych modułach są wyświetlane właśnie w tym miejscu.

Druga część pozwala na zarządzanie wyciągami z różnych rachunków bankowych w jednym miejscu. System ECM umożliwia automatyczne pobieranie wyciągu z banku, analizowanie jego pozycji i przypisywanie do konkretnych zamówień czy też dokumentów handlowych. Analizowane są wszystkie pozycje i przypisywane są zarówno do dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych. Jednocześnie tak wykonana anliza może być w prosty sposób modyfikowana przez użytkownika. Jej zatwierdzenie powoduje samoczynne oznaczanie powiązanych dokumentów jako opłacone, a salda kontrahentów uzupełnione o informacje o wpłatach. Dzięki temu rozwiązaniu księgowanie wpłat jest szybkie, łatwie i efektywne. Pozwala to również szybko zorientować się w przeterminowanych płatnościach i reagować na nie.

Trzecia część pozwala na zarządzanie zwrotami od Klientów. W tym miejscu użytkownik ma do dyspozycji narzędzie, aby szybko i sprawnie wprowadzić zwrot towaru. Wystarczy wprowadzić informację na podstawie jakiego zamówienia czy dokumentu ma zostać wykonany zwrot oraz która z pozycji jest zwracana. Pozostała cześć procesu jest już zautomatyzowana począwszy od aktualizacji stanu magazynowego, poprzez wystawienie dokumentów korygujących, na zmiane salda kontrahenta kończąc. W ten sposób zwracany towar szybko powraca do ofery sprzedawcy, co pozwala minimalizować straty.