• 1.baner1.jpg
  • 2.minimalizuj koszty.jpg
  • 3.zintegruj.jpg
  • 4.automatyzacja.jpg

Moduł dokumentów handlowych składa się z dwóch części: dokumenty sprzedażowe oraz dokumenty zakupowe.

 

Pierwszy pozwala na pełne zarządzanie dokumentami sprzedażowymi generowanymi w systemie, wliczając w to wszystkie standardowe typy, takie jak: paragony, faktury Vat, faktury proformy, faktury zbiorcze czy też dokumenty korygujące. Lista ta udostępnia zaawansowane, lecz proste w obsłudze narzędzia filtrowania dokumentów (przykładowo umożliwia zareagowanie na brakujące wpłaty), grupowania czy też sumowania dowolnych kolumn, aby w kilka sekund przygotować odpowiednie zestawienie sprzedaży. W tym miejscu użytkownik dostaje również pełną informację o płatnościach za odpowiednie dokumenty wraz ze szczegółowym wykazem wszystkich wpłat częściowych dokonanych przez Klientów.

Drugi element pozwala na wprowadzanie dowolnych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Wlicza się w to nie tylko koszt zakupu towaru, ale również jego transport czy też wszelkie opłaty związane z prowadzeniem działalności, tj. koszty najmu lokalu, billingi, wynagrodzenia pracownicze, koszty marketingu czy kampanii reklamowych. Wrzucając wszystkie te elementy, użytkownik określa do czego i w jaki sposób system ma doliczyć powyższe obciążenia.

Finalnie: system ECM w tym miejscu udostępnia przejrzyste zestawienie przychodów z wszystkimi możliwymi kosztami. W ten sposób poprzez jedno kliknięcie od razu widać, która sprzedaż przynosi największe dochody, a która generuje straty!