• 1.baner1.jpg
  • 2.minimalizuj koszty.jpg
  • 3.zintegruj.jpg
  • 4.automatyzacja.jpg

Moduł raporty pozwala na pozyskiwanie zagregowanych informacji dotyczących funkcjonowania firmy w jednym miejscu. Szybko można sprawdzić wartości towarów w magazynach w wybranym okresie, porównać wielkość sprzedaży względem kosztów poniesionych przez firmę, wyszukać prosperujących klientów czy też najbardziej dochodowe produkty. Dzięki możliwości zaawansowanej edycji raportów, informacje uzyskiwane są precyzyjne i dotyczą konkretnego, poszukiwanego zagadnienia. Użytkownik dostaje do dyspozycji szerego narzędzi pozwalajacych na modyfikację raportów, tak aby w efekcie końcowym były prezentowane takie zakresy danych, jakie są potrzebne. W narzędziach tych są dostępne nie tylko elementy związane z wyborem grafiki, eksportem danych do różnych formatów, ale również zaawansowane filtry czy też tabele przestawne.

Wzbogacenie systemu ECM o ten moduł w znaczącym stopniu zwiększa jego funkcjonalność w zakresie opracowywania strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, a dane są prezentowane w przejrzysty sposób zarówno w formach tabelarycznych, jak i w pełni konfigurowanych wykresów.