• 1.baner1.jpg
  • 2.minimalizuj koszty.jpg
  • 3.zintegruj.jpg
  • 4.automatyzacja.jpg

Moduł kontrahenci pozwala na zarządzanie wszystkimi kontrahentami w systemie, czyli klientami oraz dostawcami.

Poza podstawowymi narzędziami do zarządzania takim słownikiem (tj. zarządzanie nazwą, edycją adresów, telefonów, adresami e-mail) ECM udostępnia również możliwość edycji bardziej zaawansowanych parametrów wpływających na automatyzację procesów w systemie. Do takich paramterów należą m.in. podstawowy cennik, rodzaj domyślnego dokumentu handlowego, dzień rozliczania dla kontrahentów rozliczanych w cyklach miesięcznych, limit kredytu kupieckiego czy też informacja o akceptacji faktury elektronicznej. Rozbudowanie danych kontrahenta o takie parametry pozwala systemowi m.in. wyświetlać ostrzeżenia użytkownikowi, gdy określone limity zostają osiągnięte a ich przekroczenie mogłoby być ryzykowne dla płynności finansowej przedsiębiorstwa czy też automatycznie przesyłać dokumenty sprzedażowe drogą elektroniczną podczas realizacji zamówień.

Jednym z najbardziej istotnych elementów Kontrahenta jest jego saldo. Jest to miejsce, w którym ECM zbiera i wyświetla całą historię finansową kontrahenta w systemie. Pod jednym kliknięciem użytkownik ma do dyspozycji informację o należnościach Kontrahenta, jego wpłatach czy też przeterminowanych kwotach. Dodatkowo ECM może automatycznie wyliczać odsetki należne za opoźnienia w płatnościach. W ten sam sposób przedsiębiorca może sprawdzać również swoje należności wobec Dostawców i odpowiednio na nie reagować.