• 1.baner1.jpg
  • 2.minimalizuj koszty.jpg
  • 3.zintegruj.jpg
  • 4.automatyzacja.jpg

Moduł produkty składa się z dwóch części: lista produktów oraz produkty u dostawcy.

Pierwszy element jest to słownik produktów i usług jakie są w systemie ECM. W tym miejscu użytkownik w pełni zarządza asortymentem oferowanym przez przedsiębiorstwo. Do tego celu ma udostępnione podstawowe oraz rozbudowane narzędzia. Produkty posiadają swoje warianty (określone zestawy cech jak np.: kolor, rozmiar itp.) a każdy produkt może mieć inny zestaw atrybutów co pozwala zarządzać różnego rodzaju towarami w jednym miejscu. W systemie ECM produkt, wariant czy usługa określone są podstawowymi parametrami jak nazwa, kod, opisy, zdjęcia, waga, jednostka itp. Również dla każdej pozycji można określać ceny sprzedażowe, ilości niskiego stanu czy pożądane stany na wybranych magazynach. Taki zestaw parametrów pozwala na ułatwienie procesów sprzedaży czy też automatyzację dostaw brakujących produktów w magazynach. Dodatkowo program ECM pozwala na zdefiniowanie dowolnych atrybutów dodatkowych jakie są potrzebne użytkownikowi. Takie atrybuty są przypisywane do produktów i mogą być wyświetlanie zarówno na oknie jak i na liście produktów. To rozwiązanie pozwala dostosować system do potrzeb branży czy użytkownika, czyniąc go niezwykle wygodnym narzędziem.

Druga część nazwana produktami u dostawcy pozwala na połączenie programu ECM z ofertą dostawców. Połączenie to może być wykonane na dwa sposoby: ręcznie albo automatycznie - wszystko zależy jak dostawca udostępnia swoje stany magazynowe. Uzupełniając ECM o informację o bieżące stany dostawcy otrzymujemy narzędzie, które ułatwia zarządzanie dostawami oraz ofertą handlową, ponieważ w jednym miejscu mamy informację o dostępnych produktach, które można oferować Klientom.

Taka optymalizacja pozwala na oszczędności miejsca w magazynach, skaraca czas pozyskania towaru, ułatwia generowanie dostaw i dba o to, by w ofercie handlowej były tylko dostępne produkty.